TỔNG QUAN VỀ KHU VỰC CÀ PHÊ NÚI XANH

Chào bạn,

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về Khu vực trồng cà-phê đầu tiên của Vùng Cầu Đất mà team 𝐏𝐫𝐨𝐮𝐝 𝐨𝐟 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦𝐞𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞 (𝐏𝐎𝐕) đã có cơ hội trải nghiệm: Núi Xanh với hạt Catimor.

Bài 1: Tổng quan về cà-phê khu vực Núi Xanh

Núi Xanh là một khu vực thuộc xã Xuân Thọ, được cho là thuộc khu vực trồng cà-phê Cầu Đất nói chung, thành phố Đà Lạt. Cách thành phố Đà Lạt 11km về phía Đông.

Từ quốc lộ 20, men theo đường rừng khoảng 3km sẽ đến khu vực farm của các nông hộ mà mùa vụ vừa rồi Le J' café đã tiến hành khảo sát và sơ chế hạt catimor theo 03 phương pháp: fully washed, yellow honey và natural mà chúng ta sẽ đề cập đến trong bài viết hôm nay.

Tại khu vực này, ngoài hạt catimor, Le J'café còn ghi nhận được các giống Arabica khác được canh tác gồm: Typica, Yellow Catuai và Yellow Boubon. Trong những mùa vụ tiếp theo, chúng ta sẽ cùng thử những giống Arabica khác của khu vực Núi Xanh này.

Tại sao là khu vực Núi Xanh là nơi Le J' café lựa chọn để sơ chế hạt? Vì ngoài điều kiện khí hậu thích hợp, thổ nhưỡng tương đối tốt thì tụi mình rất ấn tượng với một số farm trồng cà-phê dưới bóng râm cho chất lượng trái chín trên cây đều, độ đường cao (một số quả tối đa lên đến 27% hoặc hơn) phù hợp cho việc sơ chế thử nghiệm.

Với góc nhìn của team 𝐏𝐫𝐨𝐮𝐝 𝐨𝐟 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦𝐞𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞 (𝐏𝐎𝐕) trong hiện tại, thì khu vực Núi Xanh có tiềm năng rất lớn để phát triển hạt cà-phê Arabica chất lượng cao với rất nhiều farm có chất lượng trái chín rất tốt, cây cà-phê sinh trưởng đồng đều mạnh mẽ dưới tán rừng, ngoài ra đã có rất nhiều dự án trồng các giống Arabica đặc biệt như Gesha, Pacamara, Java Typica đang thử nghiệm trong khu vực này.

Tuy nhiên, tình hình hiện tại theo quan sát thì đã có rất nhiều farm với diện tích lớn canh tác theo kiểu cũ dẫn đến cây cà-phê và đất đai đang bị thoái hoá nghiêm trọng, dẫn đến dù là Yellow Catuai/Boubon nhưng chất lượng quả vẫn nằm dưới mức chấp nhận được (cũng là lý do tại sao mà Le J' café không sơ chế các loại hạt này). Do đó, ngoài việc tiếp tục thử nghiệm, phát triển các phương pháp pha chế hạt cà-phê Núi Xanh trong mùa vụ tới, chúng ta cần nhìn nhận lại vấn đề môi trường của khu vực này nhằm tìm ra phương hướng phát triển cà-phê khu vực Núi Xanh bền vững, thân thiện.

Hết kỳ 1.

Kỳ 2: Chất lượng cà-phê.

Liên lạc với 𝐏𝐫𝐨𝐮𝐝 𝐨𝐟 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦𝐞𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞 (𝐏𝐎𝐕):

Email: proudofvncoffee@gmail.com

SĐT: 0981863581 (Đức)

__________

Dear friends,

Today, we're going to talk about the first area planting coffee of Cau Dat where we have chance to experience: Catimor Nui Xanh (Green Mountain).

Nui Xanh is the area of Xuan Tho commune, where grows coffee in general, Da Lat city. 11km from Da Lat city to the east.

From 20th highway, along the forest about 3km to reach farm household the place of last crop Le J' conducted a survey and processing Catimor beans with 3 methods: fully washed, yellow honey, natural, which we'll take a look at today's post.

In this area, not only Catimor, but team Le J' also record other Arabica of varieties such as: Typica, Yellow Catuai, Yellow Boubon. In the following crops, we'll try other varieties of Arabica in Nui Xanh.

Why do we choose Nui Xanh to processing coffee beans? Not only appropriate climatic conditions and good soil, but we are also impressed with some of the farms that grow coffee tree under the shade for a consistent quality of ripe pods, high sugar level (maximum to 27% or more) suitable for experiment processing.

With 𝐏𝐫𝐨𝐮𝐝 𝐨𝐟 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦𝐞𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞 (𝐏𝐎𝐕)'s perspective in the present, Nui xanh has great potential to develop high-quality Arabica beans with farms having very good quality of coffee cherries, coffee trees grow evenly and strength under forest canopy. There are some special project about planting varieties of Arabica like: Geisha, Pacamara, Java Typica that are testing in this area. However, the present situation, there are many farms with large areas under old cultivation, lead to coffee trees and land are in serious degeneration. Although Catuai/Boubon are great varieties, beans of quality can below acceptable levels (the reason why we don't process this beans).

Therefore, in addition to continue the experiment and develop methods to make Nui Xanh coffee beans in the next crop, we need to acknowledge the environment problems of this area in order to find out direction for coffee development-sustainable and friendly of Nui Xanh.

End of the first part.

Next part: Quality of Nui Xanh' coffee.

Contact us 𝐏𝐫𝐨𝐮𝐝 𝐨𝐟 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦𝐞𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞 (𝐏𝐎𝐕):

Email: proudofvncoffee@gmail.com

Phone number: 0981863581 (Mr. Duc)

Bình luận

  • avatar

    esseteoma
    .
    Does Amoxicillin Cause Dizziness https://newfasttadalafil.com/ - buying cheap cialis online cialis generic best price viagra cialis canadian pharmacy Ysidhv Takosm viagra cialis levitra espana https://newfasttadalafil.com/ - buy cialis canadian

Viết bình luận