𝐏𝐫𝐨𝐮𝐝 𝐨𝐟 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦𝐞𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞 (𝐏𝐎𝐕)


Chào bạn,

Từ hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu giới thiệu về những thông tin mà team 𝐏𝐫𝐨𝐮𝐝 𝐨𝐟 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦𝐞𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞 (𝐏𝐎𝐕) có biết về Vùng 1: Cầu Đất.
Hãy tạm dùng từ "Vùng" cho những bài viết của tụi mình. "Vùng" là những khu vực trồng trọt cà-phê mà tụi mình đã có điều kiện trải nghiệm đến, mỗi vùng lại có những "Khu vực" khác nhau nơi những farm cà-phê mà 𝐏𝐫𝐨𝐮𝐝 𝐨𝐟 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦𝐞𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞 (𝐏𝐎𝐕) đã mua hoặc được tài trợ hạt.
Sẽ có những "Vùng", những "Khu vực" mà tụi mình sẽ chưa đề cập, hoặc sẽ đề cập bổ sung sau vì lượng kiến thức và trải nghiệm của tụi mình chưa đủ nhiều để tiếp xúc đến. Nên rất hi vọng được mọi người bổ sung, sửa đổi, góp ý và tạo điều kiện để tụi mình cùng nhau truyền tải những thông tin bổ ích để cùng nhau hiểu hơn về cà-phê Việt Nam nha.

Liên lạc với 𝐏𝐫𝐨𝐮𝐝 𝐨𝐟 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦𝐞𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞 (𝐏𝐎𝐕):
Email: proudofvncoffee@gmail.com
SĐT: 0981863581 (Đức)

Bình luận

 • avatar

  uneploype
  .
  6 mg tamoxifen Sigma Aldrich dissolved in corn oil at P3 via intraperitoneally i lasix for pneumonia 4002 56 of 7154 had a body mass index BMI higher than 25 kg cm
 • avatar

  HillOneno
  .
  Cocorico Market cannahome market
 • avatar

  Rursiny
  .
  Viagra Efectos Indeseables Nujokg https://oscialipop.com - cialis online no prescription Romidepsin a new therapy for cutaneous Tcell lymphoma and a potential therapy for solid tumors. Vgvpfb Gdymbl Priligy Verschreiben Lassen cialis generic reviews https://oscialipop.com - Cialis Uipxjf

Viết bình luận